2. výzva programu Aktívne občianstvo a inklúzia - výzva je ukončená

Výzva: Preddefinovaný projekt - výzva je ukončená

1. výzva programu Aktívne občianstvo a inklúzia - výzva je ukončená

Výzva: Fond bilaterálnej spolupráce (otvorená priebežne)
- výzva je ukončená


2. výzva programu Aktívne občianstvo a inklúzia.

Vyhlásenie výzvy: 25. september 2013 

Uzávierka prijímania žiadostí: 4. december 2013. Výzva je ukončená. 

Informačné semináre (Košice, Bratislava a Banská Bystrica, 15., 17. a 24. október 2013)

Dokumenty výzvy:

Text výzvy:
- oblasť podpory Aktívne občianstvo
- oblasť podpory Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny
- oblasť podpory Deti a mládež

Formulár žiadosti

Príloha č. 1   – Rozpočet projektu
Príloha č. 2   – Komentár k rozpočtu projektu
Príloha č. 3   – Zhrnutie projektu v anglickom jazyku
Príloha č. 6a – Prehlásenie o partnerstve (ak projekt realizovaný v partnerstve)
Príloha č. 6b – Prehlásenie o partnerstve v anglickom jazyku (ak je projekt realizovaný v partnerstve so zahraničnou inštitúciou)

Príručka pre žiadateľov o NFP na realizáciu projektov a pre príjemcov NFP
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov

Informácie o výzvach vám poskytnú ich príslušní programoví manažéri (uvedení v texte výzvy, v Príručke alebo na stránke Kontakty).

Návrat na zoznam výziev 


Výzva: Preddefinovaný projekt

Vyhlásenie výzvy: 24. máj 2013

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. júl 2013. Výzva je ukončená. 

Dokumenty výzvy:

Text výzvy
Upozornenie: v časti 5. výzvy bola dodatočne vypustená veta „Najneskorší termín ukončenia projektov 31.12. 2014“. Projektové aktivity musia byť ukončené najneskôr do 31.10. 2015, tak ako je uvedené v nasledujúcom odseku výzvy. Ďakujeme za pochopenie.

Formulár žiadosti

Príloha č. 1 – Rozpočet projektu
Príloha č. 2 – Komentár k rozpočtu projektu
Príloha č. 3 – Zhrnutie projektu v anglickom jazyku

Príručka pre žiadateľov o NFP na realizáciu projektov a pre príjemcov NFP
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov

Informácie o výzvach vám poskytnú ich príslušní programoví manažéri (uvedení v texte výzvy, v Príručke alebo na stránke Kontakty). 

Späť na zoznam výziev


 

1. výzva programu Aktívne občianstvo a inklúzia.

Vyhlásenie výzvy: 28. február 2013 

Uzávierka prijímania žiadostí: 30. apríl 2013. Výzva je ukončená. 

Dokumenty výzvy: 

Text výzvy:

- oblasť podpory Aktívne občianstvo
- oblasť podpory Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny
- oblasť podpory Deti a mládež
- oblasť podpory Rozvoj služieb v sociálnej oblasti

Formulár žiadosti

Príloha č. 1   – Rozpočet projektu
Príloha č. 2   – Komentár k rozpočtu projektu
Príloha č. 3   – Zhrnutie projektu v anglickom jazyku
Príloha č. 6a – Prehlásenie o partnerstve (ak projekt realizovaný v partnerstve)
Príloha č. 6b – Prehlásenie o partnerstve v anglickom jazyku (ak je projekt realizovaný v partnerstve so zahraničnou inštitúciou)

Príručka pre žiadateľov o NFP na realizáciu projektov a pre príjemcov NFP (2. verzia, platná od 25.9.2013; zmeny oproti 1. verzii sú uvedené na konci príručky)
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov

Informácie o výzvach vám poskytnú ich príslušní programoví manažéri (uvedení v texte výzvy, v Príručke alebo na stránke Kontakty).

Späť na zoznam výziev


 

Výzva: Fond bilaterálnej spolupráce - Výzva je ukončená

Vyhlásenie výzvy: 4. február 2013

Uzávierka prijímania žiadostí: Výzva je priebežná, trvanie výzvy:
- projekty na vyhľadávanie a tvorbu partnerstiev: do 30. apríla 2014 - príjímanie žiadostí bolo ukončené
- projekty na výmenu skúseností, stáže, výmenné pobyty a sieťovanie: do 31. mája 2015 - prijímanie žadostí bolo ukončené

Dokumenty výzvy:

Text výzvy

Formulár žiadosti

Príloha č. 1 - Rozpočet projektu

Príloha č. 2 - Komentár k rozpočtu

Príloha č. 3 - Zhrnutie v angličtine

Príloha č. 5 - Partnership declaration

Príručka pre žiadateľov

Usmernenie k oprávnenosti výdavkov

 

Programový manažér, informácie:
Peter Medveď, Nadácia Ekopolis
048 4145259,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 Späť na zoznam výziev

 

English  Slovensky