Logá

Grafické prvky na označovanie výstupov projektov

Predpísané formuláre pre správy, žiadosti a iné dokumenty si vyžiadajte od programového manažéra alebo finančného kontrolóra. 


 

Logá 

             

      

Logá si môžete stiahnuť do svojho počítača pravým tlačítkom myši a vybratím voľby "save image as / uložiť obrázok ako" alebo podobnej. V prípade potreby iného formátu si logo vyžiadajte u vášho programového manažéra. 

Naspäť na zoznam "Na stiahnutie" 


Grafické prvky na označovanie výstupov projektov

Grafické bannery, určené na označovanie tlačených alebo elektronických výstupov projektu: 

Rozmer 90 x 30 mm - pre letáky formátu A4, zložené na tretiny a pre letáky A5:

 
Kompletná sada (ZIP): JPG, PDF, s orezovými značkami, čiernobiely

 

Rozmer 170 x 20 mm - pre dokumenty A4:Kompletná sada (ZIP): JPG, PDF, s orezovými značkami, čiernobiely

 

320 x 100 bodov - banner pre internetové stránky:

 
Kompletná sada (ZIP): JPG, PDF, s orezovými značkami, čiernobiely, rôzne rozlíšenia

Grafické prvky si môžete stiahnuť do svojho počítača pravým tlačítkom myši a vybratím voľby "save image as / uložiť obrázok ako" alebo podobnej. 

 Naspäť na zoznam "Na stiahnutie"

 

English  Slovensky