ŠPIRÁLA, záujmové združenie právnických osôb, Trenčín

Výška nenávratného finančného príspevku: 26 815 €

Cieľ projektu: participatívne vypracovanie novej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR do r. 2030, posilnenie siete ekopedagógov pôsobiacich v SR, vytvorenie rozvojovej stratégie environmentálnej siete Špirála.

Hlavné výstupy projektu:

a) vytvorenie novej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR do r. 2030;
b) vpracovanie analýzy súčasného stavu environmentálnej výchovy na Slovensku;
c) rozšírenie a sfunkčnenie ekopedagogickej siete, vrátane vytvorenia elektronickej stálej e-konferencie pre environmentálnu výchovu.

Internetová stránka projektu: www.spirala.sk

Informácie z realizácie projektu:

Tlačová správa jún 2014: Kde končí environmentálna výchova a začína greenwashing?

 

English  Slovensky