Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCIBB)

Výška nenávratného finančného príspevku: 57 071 €

Cieľ projektu: podporiť rozvoj nemotorovej dopravy, ako trvalé opatrenie pre skvalitnenie ovzdušia v mestách a ako príspevok ku zníženiu produkcie CO2 pochádzajúceho z dopravy.

Hlavné výstupy projektu:
a) realizácia kampane Do práce na bicykli v 3 slovenských mestách s nasledujúcimi parametrami:
- najmenej 15 000 ušetrených ton emisií CO2,
- 400 účastníkov;
b) realizácia webovej stránky "Mestá pre cyklistov“ s možnosťou registrácie jednotlivcov a miest a porovnávania údajov, so zapojením najmenej 6 miest v roku 2015;
c) propagácia projektu a jeho výsledkov širokej verejnosti prostredníctvom:
- Európskeho týždňa mobility (16. – 22. 9. 2014) v mestách Banská Bystrica, Martin a Prešov,
- organizovania ďalších podujatí, vydávaním informačných a propagačných materiálov, zverejňovaním informácií na webových stránkach a Facebooku a spoluprácou s externými médiam.

Internetová stránka projektu:

Novinky:

Tlačová správa (12. jún 2014): Banskobystričania sa už po tretí krát zapojili do súťaže Do práce na bicykli

Video z podujatia Deň bez áut (október 2014): Nápady občanov na využitie parkovacích miest v meste

 

English  Slovensky