Náruč, občianske združenie, Žilina (región Kysúc a Žiliny)

Výška nenávratného finančného príspevku: € 69 158,88


Cieľ projektu: Zaviesť niekoľko nových programov do práce odborníkov tejto osvedčenej organizácie, pôsobiacej v oblasti služieb pre obete domáceho násilia. Nové preventívne programy majú za cieľ obnoviť rodinné prostredie, pomôcť páchateľom domáceho násilia reštrukturalizovať svoje správania a v konečnom dôsledku prispieť k predchádzaniu separácie detí od rodičov.

Hlavné výstupy projektu:
- zavedenie 7 nových ambulantných a sociálnych služieb
- 2 novovytvorené pracovné  miesta
- 40 identifikovaných detí ohrozených syndrómom CAN
- zvýšenie kvality života o 60 detí a ich 90 rodinných príslušníkov
- posilnenie DI – 60% detí z KC sa vráti do pôvodnej alebo do náhradnej rodiny
- 50 profesionáli z iných organizácií sa zapoja do prípadových konferencií

Internetová stránka organizácie: www.naruc.sk


 

English  Slovensky