Drahuška a my, občianske združenie, Bratislava  (miesto projektu je obec Krajné)

Výška nenávratného finančného príspevku: € 46 692,36

Cieľ projektu:  Osamostatňovanie mladých ľudí s autizmom, ktorí prešli vzdelávacím procesom, ale v súčasnosti sú ich potreby nájsť si pracovné uplatnenie a samostatné bývanie. Malá komunita  v Krajnom buduje malé komunitné zariadenie pre týchto klientov. Nórsky partner má pomôcť organizácii s vytvorením a implementáciou individuálnych plánov rozvoja osobnosti ľudí s autizmom.
Pôsobnosť projektu je západoslovenská s lokálnym umiestnením služieb v obci Krajné.

Hlavné výstupy projektu:
- 1 špecializovaný workshop o IP pre ľudí s autizmom
- dokumentácia vplyvu nových metodík na 10 klientov
- vytvorený 1 nová metodika hodnotenia pokroku klientov
- 1 konferencia pre širšiu odbornú a laickú verejnosť

Internetová stránka organizácie: www.drahuskovo.sk


 

English  Slovensky