Člověk v tísni, o.p.s. , pobočka Slovensko, nezisková organizácia

Výška nenávratného finančného príspevku: € 70 376,74

Cieľ projektu: Posilniť 5 komunitných centier v Rómskych osadách (Sveržov, Doľany-Rožkovce, Petrovany, Spišské Podhradie a Prešov lokalita „Tehelňa“), ktoré prevádzkuje táto MNO v oblasti individuálneho a cieleného poradenstva pre Rómskych spoluobčanov (individuálne rozvojové plány, kariérne poradenstvo, nízkoprahové denné centrá, dobrovoľnícke peer-programy v spolupráci so študentmi VŠ, sieťovanie služieb).

Hlavné výstupy projektu:
- 70 individuálnych rozvojových plánov pre rómskych obyvateľov
- 1 nová metodika individuálneho plánovania v SP s ohrozenými skupinami
- 5 lokalít, kde budú služby poskytované
- 400 klientov, ktorým KC poskytnú služby
- 1 analýza efektivity poskytovania vybraných sociálnych služieb
- 3 okrúhle stoly s MNO a tvorcami sociálnych politík
- 20 zapojených dobrovoľníkov v programoch KC

Internetová stránka organizácie: www.peopleinneed.sk


 

English  Slovensky