AUTISTI, nezisková organizácia, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: € 36 695,16

Cieľ projektu: Sieťovanie pomáhajúcich organizácií a nastavenie individualizovaných typov služieb a pomoci pre rastúcu cieľovú skupinu ľudí s duševnými chorobami na území bratislavského kraja.

Hlavné výstupy projektu:
- 1 výskumná správa identifikujúca prekážky a bariéry integrácie ľudí s duševnými chorobami
- 8 MVO zapojených do projektu
- vytvorenie 1 novej terénnej služby
- 30 ambulantných klientov využívajúcich služieb MVO v projekte
- 1 autorská výstava  klientov projektu

Internetová stránka organizácie: www.agenturano.sk


 

English  Slovensky