M.E.S.A. 10, občianske združenie, Bratislava (miesto projektu je banskobystrický kraj)

Výška nenávratného finančného príspevku: € 65 055,57
Cieľ projektu: Zmapovať konkrétnu situáciu v oblasti implementácie procesov de-inštitucionalizácie najmä pre mentálne znevýhodnené osoby. Na príklade BBSK (partner v projekte) a na príklade procesu DI v Nórsku (zahraničný expert ako inšpirácia a zdroj pre Slovensko) navrhnúť optimálnu (vzorovú) komunitu v slovenských pomeroch, v ktorej by klienti bývalej inštitúcie (DSS) mohli žiť prirodzeným životom (typy podporných služieb, zamestnanie, bývanie, sociálna podpora a voľný čas).
Projekt bude realizovaný v regióne Banskej Bystrice, kde existuje jediný uskutočnený projekt DI pri DSS Slatinka – v meste Lučenec.

Hlavné výstupy projektu:
- 4 klienti integrovaní do miestnych komunít
- 1 zrušené zariadenia SS
- 4 klienti z DSS, ktorí prešli na iný typ služieb
- 1 komunita s rozšírenými službami pre integrovaných klientov
- 1 príručka pre zakladanie inkluzívnych komunít

Internetová stránka organizácie: www.mesa10.sk
 

English  Slovensky