Člověk v tísni, o.p.s.

Grunnalet - Učme deti učiť sa!

 

Výška nenávratného finančného príspevku:9 990 €

Zhrnutie projektu:

Projekt reaguje na problém absentujúcich metód vzdelávania detí predškolského veku z prostredia rómskych osád, ktoré by reagovali napr. na jazykové odlišnosti či rešpektovali ich odlišné socio-kultúrne pozadie.

Cieľom projektu je zvýšenie kompetencií pedagógov v oblasti práce s týmito deťmi prostredníctvom vyškolenia v metodike Grunnlaget. Autormi metodiky sú nórski pedagógovia z partnerskej organizácie Pedverket Resource Centre. Metóda sa zameriava na rozvoj základných kognitívnych procesov a jej podstatou je snaha naučiť deti učiť sa. Pod vedením jej autorov pedagógovia absolvujú štvordňový seminár, osvoja si základné vedomosti a kompetencie, potrebné pre jej využívanie v  praxi. Hoci metodika Grunnlaget bola pôvodne vyvinutá pre deti s problémami v učení, pedagógovia ju budú môcť aplikovať aj pri práci s "bežnými" deťmi.

 

Internetová stránka projektu:www.peopleinneed.sk

English  Slovensky