Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva, Piešťany

Výška nenávratného finančného príspevku:9 989 €

Zhrnutie projektu:

Projekt Všetci na jednej lodi podporil výmenný pobyt dvoch zástupcov slovenskej organizácie v Reykjavíku a pobyt troch zástupcov islandského partnera Systkinasmiðjan – The Icelandic Sibshop v Piešťanoch

Návštevy prebehli v období od novembra 2013 do februára 2014. Počas dvoch 5-dňových pobytov sa zrealizovali workshopy a okrúhle stoly zamerané na výmenu dobrých praktík a skúseností ako pracovať s ľuďmi so zdravotným postihnutím so zameraním na podporu rodín a najmä súrodencov postihnutých detí. V rámci projektu bola spracovaná a publikovaná séria odborných článkov na danú tému, a z cesty na Island bol nafilmovaný dokument. Verejnosti bol predstavený na Slovensku úplne nový systém aktívnej participácie a práce s deťmi a mladými ľuďmi. Do budúcnosti má organizácia zámer postupne zaviesť celý systém práce so znevýhodnenou mládežou a realizovať vzdelávacie aktivity pre rodičov, učiteľov a obdobne zamerané ďalšie MVO.

Internetová stránka projektu:www.slovindia.greenheart.sk

English  Slovensky