ZADOBE, Banská Bystrica

Výška nenávratného finančného príspevku:9 920 €

Zhrnutie projektu: OZ ZADOBE sa venuje práci s mládežou na dvoch úrovniach.

Jednak rozvíja kompetencie mladých ľudí uplatniteľné na trhu práce (komunikačné a prezentačné zručnosti, časový manažment, tímová práca a pod.), a tiež sa zameriava na vštepovanie spoločensky dôležitých hodnôt u mladých ľudí, ako sú tolerancia, multikultúrne porozumenie. Pre stredné školy v regióne stredného Slovenska Združenie poskytuje prezentácie a  workshopy, ktoré zážitkovou formou vzdelávajú na témy holokaust, diskriminácia a interkultúrne učenie.

Podporený projekt sa zameriava na rozšírenie rozsahu a kvality aktivít združenia, zameraných na témy hate speech, extrémizmu, rasovej nenávisti. Na tieto témy bola zameraná študijná cesta aktivistky združenia na Island, pričom program jej zorganizovala partnerská organizácia Island Panorama. Počas týždňa sa zástupkyňa združenia mala možnosť sa stretnúť s predstaviteľmi štátnych aj mimovládnych neziskových organizácií aktívnych v týchto témach –Oddelenie ľudských práv Reykjavickej radnice, Centrum ľudských práv, Právny inštitút Univerzity Island), kultúrne stredisko „Nordic house“.

Získané poznatky ZADOBE uplatní ďalej v práci s mládežou v teréne. Dôležitým výstupom projektu je aj nová webová stránka združenia www.zadobe.sk, ktorá zaujímavou formou informuje o daných témach.

Internetová stránka projektu:www.zadobe.sk.

English  Slovensky