Divadlo bez domova, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku:2000 €

Zhrnutie projektu: Poslaním Divadla bez domova je práca s marginalizovanými skupinami ľudí netradičnou umeleckou formou, ako je divadlo, performance, tanec alebo spev.

Divadlo vytvára priestor pre zviditeľňovanie rôznych sociálnych tém, ktoré sú v komerčnej umeleckej sfére prehliadané. Spája umelecké so sociálnym, aby pomáhali narúšať stereotypy voči marginalizovaným skupinám, ktoré v spoločnosti existujú. Účelom cesty je zadefinovať si svoje role v  projekte "Divadlo utláčaných".

Cieľom pracovnej cesty dvoch zástupcov Divadla na Island bolo vytvoriť partnerstvo s  islandskými organizáciami – 1. nadáciou Reykjavíkur Akademían aktívnou v oblasti spracovania odborných textov i fikcie pre film a divadlo, dokumentárnej tvorby, filmovej postprodukcie, publikovania, prezentácie dizajnu a konferenčného plánovania a 2. radnicou Reykjavíku, ktorá spravuje aj denné centrum pre bezdomovcov. Divadlo bez domova s oboma organizáciami pripravilo spoločný partnerský projekt, podporený v programe Aktívne občianstvo a inklúzia.

Internetová stránka projektu:www.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/Divadlo_utlacanych.html

English  Slovensky