OZ Campanula, Radava

Výška nenávratného finančného príspevku:10 000€

Zhrnutie projektu: Stáž dvoch členov OZ Campanula v škole tradičných ľudových remesiel Hjerleid v Nórsku prispela k získaniu vedomostí a nadobudnutiu zručností a následnom využití týchto vedomostí a zručností pri práci s deťmi, mladými ľuďmi a so širokou verejnosťou na Slovensku.

Nórskym partnerom projektu je najstaršia škole remesiel Senter for bydgekultur, Hjerleid, ktorá funguje už od r. 1886.
Členovia občianskeho združenie absolvujú remeselné kurzy v Nórsku počas letných prázdnin v roku 2014 a následne získané vedomosti a zručnosti uplatnia pri výučbe žiakov Walfdorskej základnej školy a študentov stredných škôl ako aj pri zrealizovaní siedmych praktických kurzov tradičných remesiel pre verejnosť.

Internetová stránka projektu:http://www.campanula.estranky.sk

English  Slovensky