Centrum komunitného organizovania, Banská Bystrica

Výška nenávratného finančného príspevku:3 000 €

Zhrnutie projektu: Otváracie konferencia bola dôležitým podujatím počiatočnej fázy implementácie programu Aktívne občianstvo a inklúzia.

Účasť zástupcov MVO z donorských krajín na tejto konferencii mala za cieľ nadviazanie kontaktov s potenciálnymi partnermi na Slovensku pre prípravu a tvorbu partnerstiev. CKO zabezpečilo logistiku účasti nórskych partnerov na otváracej konferencii, ktorá sa uskutočnila dňa 25.2.2013 v Bratislave.

Na otváracej konferencii sa s podporou tohto grantu zúčastnili 3 zástupcovia nórskych mimovládnych organizácií (Claudio Maudane, Change the World, Caroline Egar, Voksne for barn/ Adults for Children a Susan Guerra, Municipal District Sagene, Oslo (Community Center). Účastníci otváracieho podujatia tak mali možnosť oboznámiť sa so zaujímavými prezentáciami nórskych účastníkov otváracieho podujatia EEA Fondu. Viaceré organizácie využili príležitosť a priamo oslovili nórskych účastníkov pre nadviazanie kontaktov a dohodnutie spolupráce na spoločných žiadostiach.

Internetová stránka projektu:http://www.eeango.sk/aoi/sk/

English  Slovensky