Kaspian, občianske združenie, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 28 017 €

Cieľ projektu: Zvyšovanie kvality služieb pre deti a mládež v nízkoprahových programoch; zefektívnenie evidencie práce s klientmi  zlepšenie zručností pracovníkov na Slovensku (hlavne pomocou vzdelávania).

Hlavné výstupy projektu:

  • poskytovanie kvalitných služieb cieľovej skupine - cca 400 klientov, z toho cca 200 pravidelných a 200 nepravidelných
  • akreditované vzdelávanie 3 pracovníkov v programoch KASPIAN
  • nový evidenčný systém práce s klientmi
  • zrealizovanie konferencie a semináru, pre 50 - 80 pracovníkov nízkoprahových programov na Slovensku, ako aj pre odbornú verejnosť, ktorá sa zoznámi so skúsenosťami projektu nórskeho partnera "Early intervention"
  • PIK-NIK (výstava) pre cca 200 ľudí, na  dvoch výstavách sa verejnosť bude mať možnosť bližšie zoznámiť s činnosťou a významom nízkoprahových programov
  • abeceda nízkoprahových programov pre deti a mládež - vzdelávania 20 pracovníkov z iných združení cez akreditované vzdelávanie v oblastiach metodiky, rozvoja kompetencií pracovníkov, fundraising a public relations


Internetová stránka organizácie: www.kaspian.sk

English  Slovensky