Liga za duševné zdravie SR, občianske združenie, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 39 000 €

Cieľ projektu: Zlepšiť sociálne zručnosti a zvládanie záťažových situácií u prvákov vybraných základných škôl dvoch regiónov Slovenska a tak predchádzať ich asociálnemu správaniu neskôr v živote.

Hlavné výstupy projektu:

  • 3 vyškolení tréneri programu Zippy's Friends
  • 25 vyškolených učiteľov  v programe Zippy's Friends
  • 400 žiakov prvých ročníkov ZŠ, ktorí absolvovali realizovaný program Zippy's Friends
  • meranie účinnosti intervenčného programu - evaluácia pripraví základ pre replikácie projektu na ďalších školách a územiach Slovenska


Internetová stránka organizácie: www.dusevnezdravie.sk

English  Slovensky