Voices, nezisková organizácia, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 35 937 €

Cieľ projektu: Cez multikultúrne podujatia a krátke filmy podporiť aktívne občianstvo u mladých ľudí, motivovať ich k neľahostajnosti a viesť ich k porozumeniu a znižovaniu nenávistných prejavov.

Hlavné výstupy projektu:

  • krátke filmy o organizáciách, iniciatívach či aktivitách, ktoré vedú k znižovaniu prejavov nenávisti, extrémizmu a xenofóbie a podporujú multikultúrne porozumenie a spoluprácu (5 filmov)
  • podujatia Voices Live (5 podujatí; 250 – 300  priamych účastníkov/podujatie, 800 ľudí online/prenos; 3 000 ľudí záznam/podujatie)
  • Voices Live ako mechanizmus zlepšujúci spoluprácu a občiansky dialóg medzi verejnosťou a neziskovými organizáciami (1 mechanizmus)
  • aktivity podporujúce tlmenie ústnych a písomných prejavov podnecujúcich rasovú nenávisť (hate speech), extrémizmu, xenofóbie, antisemitizmu a homofóbie (5 filmov, 5 podujatí)
  • aktivity informujúce školy o existencii krátkych filmov (2 články, 600 škôl, 250 učiteľov)
  • mediálne výstupy informujúce o aktivitách projektu (5 médií, 20 výstupov)
  • mimovládne organizácie zapojené do projektu (50 MVO)


Internetová stránka organizácie: www.voices.sk

English  Slovensky