Slovenský výbor pre UNICEF, organizácia s medzinárodným prvkom, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 27 067 €

Cieľ projektu: Prispieť k eliminácii prejavov hatespeechu, diskriminácie, rasovej nenávisti, antisemitizmu a xenofóbie cez linky pomoci pôsobiace na Slovensku.

Hlavné výstupy projektu:

  • stretnutie zástupcov liniek pomoci ktorého sa zúčastní aj zástupca zahraničnej linky pomoci; zamerané na výmenu know-how a stratégii riešenia nenávistných a diskriminačných prejavov (39 účastníkov, 3 stretnutia – 2 účastníci x 6 liniek pomoci + 1 predstaviteľ zahraničnej linky)
  • stretnutie pre prenos výstupov zo stretnutí so zahraničným lektorom vo vlastnej organizácii (45 účastníkov, operátori LDI na 3 stretnutiach - operátori LDI – 15 účastníkov / tréning)
  • videá s cieľom informovať o dôsledkoch nenávistných a diskriminačných prejavov a o linkách pomoci (3 videá, min. 500 pozretí / 1 video)
  • plagát s cieľom informovať o dôsledkoch nenávistných a diskriminačných prejavov a o linkách pomoci (4 500 ks)
  • workshopy s deťmi a mladými ľuďmi (36 workshopov, min. 15 detí a mladých ľudí / workshop)
  • on-line operátor (450 služieb, 8 hodinová služba / deň)
  • tlačová správa hodnotiaca priebeh a výsledky projektu (1 tlačová správa)


Internetová stránka organizácie: http://www.unicef.sk

English  Slovensky