Divé maky, občianske združenie, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 20 250 €

Cieľ projektu: odstraňovanie existujúcich hrozieb u rómskych detí a mládeže štipendijného programu Divé maky prostredníctvom pôsobenia kvalifikovaných tútorov a ostatných členov tímu.

Hlavné výstupy projektu:

  • eliminácia hrozieb detí a mládeže štipendijného programu Divé maky (35 pokračujúcich študentov na stredných a vysokých školách)
  • rozvoj odborných kompetencií zamestnancov MVO v oblasti posilnenia kvality práce s deťmi a mládežou v ohrození (20 – 25 zapojených zamestnancov, ktorí absolvujú školenia)


Internetová stránka organizácie: www.divemaky.sk

English  Slovensky