Iniciatíva Inakosť, občianske združenie, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 26 262 €

Cieľ projektu: Predchádzanie homofóbnej šikane a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity medzi mládežou a deťmi prostredníctvom vzdelávania dospelých pracujúcich s mládežou  a deťmi.

Hlavné výstupy projektu:

  • vyškolení študenti a študentky VŠ (18)
  • vyškolení učitelia a učiteľky ZŠ a SŠ (18)
  • vyškolení zamestnanci a zamestnankyne MVO a dobrovoľníci a dobrovoľníčky (18)
  • vypracované odporúčania pre pracovníkov a pracovníčky s mládežou (1 metodika)


Internetová stránka organizácie: www.inakost.sk

English  Slovensky