Centrum pre filantropiu, nezisková organizácia, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 39.975 €

Cieľ projektu: Pomôcť aktívnym občanom a mimovládnym neziskovým organizáciám k participatívnemu prístupu k veciam verejným a k rozvoju darcovstva prostredníctvom moderných technológií.

Hlavné výstupy projektu: 
- 3 vytvorené internetové aplikácie, zvyšujúce dôveru a spoluprácu medzi verejnosťou a neziskovými organizáciami: DARUJME, CRM databázy a Direct Debit;
- najmenej 100 neziskových organizácií, využívajúcich uvedené mechanizmy;
- v roku 2013 najmenej 5000 darov od najmenej 4500 darcov a v roku 2014 najmenej 7000 darov od 6300 darcov v celkovej výške najmenej 100000 €;
- najmenej 2500 darov z mobilných zariadení;
- najmenej 15 neziskových organizácií, využívajúcich darcovské mechanizmy na medzinárodnej úrovni prostredníctvom multilinguálnych stránok;
- najmenej 30 neziskových organizácií, využívajúcich vytvorené CRM databázy;
- najmenej 100 neziskových organizácií, vyškolených v oblasti posilnenia vnútorných kapacít, inštitucionálneho rozvoja a získavania zdrojov;
- najmenej 10 neziskových organizácií, aktívne využívajúcich SEPA inkaso od najmenej 5000 darcov;
- najmenej 3 vyvinuté webové a mobilné aplikácia v súťaži ReŠtart, zamerané na širšie spoločenské dopady programu;
- najmenej 5000 osôb, aktívne využívajúcich vyvinuté aplikácie v prvom roku projektu. 

Internetová stránka organizácie: www.cpf.sk

Informácie o realizácii projektu:
-
stránka súťaže ReŠtart;
- facebooková stránka súťaže ReŠtart;
- v septembri sa v troch mestách konali kick-off meetingy súťaže ReŠtart, pozri pozvánku

English  Slovensky