Aliancia Fair-play, občianske združenie, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 27.977 €

Cieľ projektu: Oceniť odvážnych ľudí, ktorí bojujú proti arogancii moci, pomôcť im v ich príbehoch, inšpirovať aktívnych ľudí a zvýšiť citlivosť spoločnosti na témy korupcie a transparentnosti v bežných situáciách

Hlavné výstupy projektu:
- 2 až 20 nových laureátov ocenenia Biela vrana;
- podpora 3 až 20 doterajších laureárov ocenenia Biela vrana;
- pomoc 8 whistleblowerom;
- 10 verejných diskusií o hlbších problémoch v spoločnosti (nahlasovanie korupcie, etické konanie a pod.) 
- zvýšenie citlivosti verejnosti na témy spravodlivosti, korupcie, etiky a pod.;
- dodanie odvahy a inšpirácie najmenej ľuďom, ktorí bojujú proti arogancii mocných;
- najmenej 4 sprievodné podujatia, ktorými sa budú komunikovať myšlienky ocenenia;

Internetová stránka projektu: 
www.bielavrana.sk

 

English  Slovensky