Quo Vadis, o.z., Zvolen

Výška grantu: 50.000 €

Hlavné ciele a aktivity projektu: 
Watch-dog projekt je zameraný na monitoring, analýzu a vyhodnocovanie práce  Banskobystrického samosprávneho kraja, vrátane prieskumu verejnej mienky a medializácie. Cieľom projektu je zistenia tlmočiť širokej verejnosti a podnecovať občiansku aktivitu a záujem o správu vecí verejných. Dôraz projektu je kladený na rómsku problematiku. Súčasťou je aj kampaň o dobrej praxi a súvisiaci program na stredných školách.

Hlavné plánované výsledky: 
- online a offline kampane proti rasizmu, extrémizmu a hate speech;
- 5 návrhov na začlenenie Rómov do spoločnosti;
- 15 neziskových organizácií, podieľajúcich sa na práci vytvorenej koordinačnej platformy;
- kampaň pre zvýšenie povedomia o daných témach na 4 školách s 200 účastníkmi - študentami. 

Internetová stránka: www.quovadis-oz.sk

I
nternetová stránka kampane: www.zbystrujeme.sk

English  Slovensky