Voices, n.o., Bratislava

Výška grantu: 51.087 €

Hlavné ciele a aktivity projektu: 
Organizácia poskytne organizáciám, ktoré sú aktívne proti rasizmu, hate-speech, xenofóbii a pod., tréning a podporu v komunikácii svojho poslania, svojich aktivít a pri dosahovaní svojich cieľov. Pomôže im tým lepšie a efektívnejšie napĺňať  poslanie, komunikovať a presadzovať sa na verejnosti. Súčasťou projektu budú konferencie, workshopy a  asistencia vybratým organizáciám v komunikácii a marketingu. Do projektu bude zapojený aj nórsky odborník.

Hlavné plánované výsledky: 
- 2 celoslovenské konferencie JUMP (v Poprade a v Bratislave) s najmenej 300 účastníkmi;
- 6 vzdelávacích workshopov pre najmenej 60 neziskových organizácií;
- odborná asistencia 6 neziskovým organizáciám pri ich komunikácií, najmä pri potláčaní hate speech;
- 1 dlho- a 10-krátko trvajúcich videí na tému potláčania hate-speech, extrémizmu a rasizmu.

Internetová stránka: www.jumpslovensko.sk

English  Slovensky