Transparency international Slovensko, o.z., Bratislava

Výška grantu: 48.646 €

Hlavné ciele a aktivity projektu: 
Infozákon, jeden z najsilnejších nástrojov zapojenia občanov do vecí verejných, čelí najintenzívnejším snahám verejnej správy o jeho oslabenie od jeho prijatia. Hlavnou aktivitou projektu je preto silná kampaň za jeho záchranu, lobovanie, ako aj tréning aktivistov. V závislosti od tohto, ako napokon bude vyzerať novelizovaný zákon, budú potom merané jeho dopady na spoločnosť a ak to bude potrebné, bude spustená kampaň za jeho opätovné posilnenie.

Hlavné plánované výsledky:
- novela zákona ponechávajúca silu infozákona;
- lepšie hodnotenie trasparentnosti verejných inštitúcií a podnikov v rebríčkoch;
- 250 aktivistov vyškolených vo využívaní infozákona. 

Internetová stránka: www.transparency.sk

English  Slovensky