Aliancia Fair-play, o.z., Bratislava

Výška grantu: 12.193 €

Hlavné ciele a aktivity projektu: 
Aliancia Fair-play má veľmi široké spektrum pôsobnosti a limitovanú kapacitu. Preto chce vytvoriť komunitu dobrovoľníkov, ktorí jej budú pomáhať pri úlohách s veľkým objemom práce. Projekt je prvou takouto aktivitou, keď organizácia vytvorí tím cca 50 dobrovoľníkov (počet sa potom bude postupne zvyšovať), ktorí spracujú skeny okolo 30.000 zmlúv štátnych zmlúv. Komunita dobrovoľníkov potom bude pomáhať združeniu aj pri ďalších aktivitách.  

Hlavné plánované výsledky: 
- zvýšenie kapacity organizácie o 100 dobrovoľníkov a ich zapojenie do činnosti organizácie;
- zapojenie 150 ľudí do verejných záležitostí;
- komunikácia s verejnosťou a jej aktivizácia v záležitostiach kontroly verejných inštitúcií. 

Internetová stránka: www.fair-play.sk

English  Slovensky