Divadlo bez domova, o.z., Bratislava

Výška grantu: 75.890 €

Hlavné ciele a aktivity projektu: 
Hlavnou aktivitou projektu je činnosť divadla, v ktorom hrajú herci – bezdomovci a telesne postihnutí ľudia. Ide o plnohodnotnú prevádzku divadla od skúšok cez domáce predstavenia až po turné. Pre hercov bezdomovcov má takéto divadlo význam najmä ako nástroj získania sebadôvery, ukázania pozitívneho spôsobu riešenia problémov, nájdenie zmysluplnej existencie a zároveň ide o zvýšenie spoločenského povedomia o bezdomovectve. Okrem samotnej prevádzky divadla je predmetom projektu aj výmena skúseností s partnermi na Islande a dlhodobý prenájom mikrobusu, upraveného na prevoz telesne postihnutých hercov.

Hlavné plánované výsledky: 
- najmenej 16 divadelných predstavení v Bratislave aj mimo nej;
- naštudovanie novej divadelnej hry a jej premiéra;

Internetová stránka: www.divadlobezdomova.sk

English  Slovensky