Proti prúdu, o.z., Bratislava

Výška grantu: 61.642 €

Hlavné ciele a aktivity projektu: 
Projekt zvyšuje zamestnateľnosť ľudí bez domova, najmä dvoma aktivitami – predaj časopisu Nota bene a práca nosiča batožiny na Hlavnej stanici. Budú riešené rôzne aspekty oboch „prác“ – od tréningov a poradenstva až po pracovno-právne vzťahy. Budú vydané dve špecializované čísla časopisu NB. Okrem toho sa projekt zameriava aj na výmenu skúseností s partnermi v Nórsku a na komunikovanie bezdomovstva a šírenie informácií o bezdomovectve formou diskusných skupín, advokácie a konferencie.

Hlavné plánované výsledky:
- 140 ľudí bez domova bude mať osoh z predaja časopisu Nota bene; 
- 10 ľudí bez domova bude pracovať ako nosič batožiny na Hlavnej stanici v Bratislave;
- dve vydania časopisu Nota bene;
- verejné diskusie, konferencie a advokačná skupina. 

Internetová stránka: www.notabene.sk

English  Slovensky