Informačné semináre sa budú konať v októbri v Košiciach, v Bratislave a Banskej Bystrici a dozviete sa na nich všetko potrebné pre zostavenie a predloženie žiadosti o podporu projektu v 2. výzve. 

Semináre sa budú konať spoločne pre všetky tri oblasti podpory (Aktívne občianstvo, Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny, Deti a mládež) s nasledovným programom: 

Obsah seminára:

1. Predstavenie oblastí podpory:

Aktívne občianstvo
- Participatívna demokracia
- Sociálne nerovnosti, chudoba a vylúčenie a to aj vo vidieckych oblastiach

Životné prostredie a klimatické zmeny
- Účasť verejnosti, zvyšovanie povedomia a aktívne občianstvo
- Podpora udržateľného rozvoja

Deti a mládež
- Deti, mládež a aktívne občianstvo
- Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov

Bilaterálna spolupráca s partnermi z donorských krajín

2. Predstavenie dokumentov zverejnených v rámci výziev.

3. Priestor pre otázky žiadateľov o NFP
 

Podrobné logistické informácie o seminároch

Košice
Dátum: 15. október 2013
Čas: 10.00 - 12.30 hod
Miesto: Aula A. Einsteina, Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, Košice (www.teledom.sk, mapa)
Online prihláška (prihlásenie je povinné)
Pozvánka (formát PDF)

Bratislava
Dátum: 17. október 2013)
Čas: 10.00 - 12.30 hod
Miesto: Connect Galleria („Cvernovka“), Páričkova 18, Bratislava, mapa)
Online prihláška (prihlásenie je povinné)
Pozvánka (formát PDF)

Banská Bystrica
Dátum: 24. október 2013
Čas: 10.00 - 12.30 hod
Miesto: Poslucháreň P1, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela (prízemie, nová budova), Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica (mapa)
Online prihláška (prihlásenie je povinne)
Pozvánka (formát PDF)

 

 

English  Slovensky