Via Iuris, o.z., Pezinok

Výška grantu: 59.598 €

Hlavné ciele a aktivity projektu: 
Projekt je zameraný na systémové posilnenie účasti občanov pri príprave novej legislatívy. Združenie pripraví a podporí prijatie nového zákona o verejnej participácii, bude poskytovať asistenciu a právnu pomoc v niekoľkých kauzách, v ktorých je účasť verejnosti dôležitá a tiež iniciuje pripomienkové konania zákonov, dôležitých pre účasť verejnosti. Bude publikovaný manuál o účasti verejnosti a video na túto tému.

Hlavné plánované výsledky: 
-
10.000 ľudí zapojených do verejných záležitostí, o.i. prostredníctvom pripomienkovania príslušných legislatívnych procesov;
- 2 legislatívne návrhy;
- právna asistencia v najmenej 7 relevantných kauzách;
- internetová aplikácia na hromadné pripomienkovanie zákonov;
- video o hromadných pripomienkach a účasti verejnosti. 

Internetová stránka: www.viaiuris.sk

English  Slovensky