Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež

Výška nenávratného finančného príspevku:10 000 €

Zhrnutie projektu:

Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež (dalej len Asociácia) združuje organizácie realizujúce nízkoprahový program pre deti a mládež.

V polovici augusta 2008 ju zaregistrovali štyri organizácie: Detský fond SR – MIXKlub, Mládež ulice, Ulita – Komunitné centrum Kopčany a KASPIAN. Dnes Asociácia zastrešuje organizácie vo všetkých krajoch Slovenska, ktoré poskytujú sociálne služby, preventívne, vzdelávacie a voľnočasové aktivity v nízkoprahových kluboch a počas terénnej sociálnej práce.

Podpora projektu umožnila účasť 6 zástupcov organizácií združených v asociácii na medzinárodnej konferencii Outreach work v Oslo, ktorá ponúka príspevky a workshopy vedené odbornými autoritami z viacerých nielen európskych krajín. Aby na Slovensko priniesli čo najviac tém k zdieľaniu, navštívli tiež niektoré z miestnych organizácií, aby sa viac dozvedeli o ich práci a podmienkach, v ktorých pôsobia. Pracovný tím, ktorý vycestoval do Nórska sa o nadobudnuté informácie a inšpiratívne myšlienky podelil s ďalšími pracovníkmi zo Slovenska prostredníctvom seminára, ktorý otvoreného pre praktikov, ako i ľudí z akademického prostredia a samospráv. Príspevky zo seminára sú zverejnené v online "zborníku" na stránke www.nizkoprah.sk. Partnerom projektu bolo mesto Oslo, cez Agency for Social and Welfare Services, Competence Centre

Internetová stránka projektu:www.nizkoprah.sk

English  Slovensky