ZADOBE, o.z., Banská Bystrica

Výška grantu: 37.386 €

Hlavné ciele a aktivity projektu: 
Projekt reaguje na nárast xenofóbie, nenávistných prejavov a rasizmu na Slovensku. Na takmer 100 akciách a aktivitách proti týmto negatívnym javom sa zúčastní zhruba 2000 študentov stredných a vysokých škôl v Banskobystrickom kraji. Pôjde o rôzne prednášky, semináre a diskusie, ako aj o aktivity, pri ktorých mladí budú pôsobiť na verejnosť. Súčasťou projektu je aj vypracovanie stredoškolských učebných osnov výchovy proti rasizmu, extrémizmu a hate-speech.

Hlavné plánované výsledky: 
-
90 akcií (seminárov, prednášok a pod.) s 1300 účastníkmi;
- 10 rôznych akcií, organizovaných samotnými študentami;
- 10 článkov, publikovaných samotnými študentami;
- 6 verejných diskusií (vrátane videozáznamu);
- školské osnovy výchovy proti o hate-speech, rasizmu a extrémizmu;
- 30 vyškolených učiteľov. 

Internetová stránka: www.zadobe.sk

English  Slovensky