kRaj, o.z. Závada (okr. Veľký Krtíš)

Výška grantu: 59.492 €

Hlavné ciele a aktivity projektu: 
Projekt vytvorí nové pracovné príležitosti vo včelárstve v Novohrade predovšetkým pre marginalizované skupiny. Poskytne im potrebné zaškolenie, počiatočný materiál, priebežnú asistenciu a odbyt produktov. Okrem toho bude projekt popularizovať včelárenie a to najmä medzi žiakmi základných škôl a ich učiteľmi. Vďaka projektu vznikne 20 nových včelníc. Know-how projektu poskytne nórsky partner.

Hlavné plánované výsledky: 
- 20 nových včelníc;
- vyškolenie 40 osôb (najmä Rómov, mentálne hendikepovaných osôb a nezamestnaných žien) vo včelárstve ako príležitosti pre podnikanie;
- 1400 žiakov a študentov zúčastnených na zážitkovom programe;
- 720 osôb zúčastnených na zážitkových workshopoch a firemných teambuildingových akciách. 

Internetová stránka: beesiness.kraj.sk

English  Slovensky