Mimovládne organizácie môžu žiadať o podporu projektov v štyroch oblastiach:
- Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
- Ľudské práva vrátane práv menšín a zvyšovanie porozumenia medzi kultúrami
- Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
- Boj proti diskriminácii, rasizmu, xenofóbii, neznášanlivosti a antisemitizmu
Mimovládne organizácie môžu požiadať aj o doplnkový grant z Bilaterálneho fondu, ak plánujú realizovať svoj projekt v spolupráci s organizáciou z Lichtenštajnska, Islandu alebo Nórskeho kráľovstva. Osobitnou formou podpory pre miestne mimovládne organizácie sú tzv. Malé granty, ktorých účelom je podpora projektov zameraných na zlepšovanie postavenia a situácie rómskych komunít. Viac informácií a texty príslušných výziev nájdete tu .

English  Slovensky