Srdečne pozývame všetkých aktívnych ľudí na tri diskusie o strategických dokumentoch týkajúcich sa vodnej politiky SR. Ide o materiály, na základe ktorých budú robené protipovodňové opatrenia, povoľované malé vodné elektrárne (MVE), budované priehrady, regulované potoky a rieky, ale mali by byť aj revitalizované odrezané mŕtve ramená, nivy a mokrade, búrané stupne na tokoch.

Uskutočnia sa 6. mája 2015 v Bratislave, 12. mája 2015 v Prešove a 13. mája 2015 vo Zvolene.

Viac informácií: POZVÁNKA

 

English  Slovensky